Villaare
teenused

Teostame väga mitmetahulisi ja erimahulisi ehitustöid. Oleme tihti ka peatöövõtja rollis. Oled eraklient, väikeettevõtja või suurema kinnisvaraarenduse eestvedaja – oleme valmis koostööks.

VILLAARE OÜ

Ehituse ja kinnisvara-
arenduse ekspert

OÜ Villaare alustas oma tegevust aastal 2005. Ettevõtte meeskond koosneb pikaajalise kogemusega spetsialistidest. Villaare peamisteks tegevusteks on ehitus, peatöövõtt, projektijuhtimine, kinnisvaraarendus, geodeesia ja projekteerimine. Tänu suhteliselt laiale tegevusvaldkonnale oleme suutnud hoida firma majandustegevust stabiilsena. Osaleme mitmetel riigihangetel saavutades peatöövõtja staatuse. Oleme läbi kõikide tegevusaastate suutnud kindlustada stabiilse positsiooni ehitusturul.

Imre Soosaar

Juhatuse liige

17

aastat

Ehitusvaldkonnas.
Edukas peatöövõtja.

Üldehitustööd

• Vundamendid • Sise- ja välistööd • Viimistlustööd • Fassaaditööd • Katusetööd • Renoveerimine • Alused- ja platsid

Eriosatööd

• Elektritööd
• Ventilatsioonitööd
• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd
MILLELE TUGINEME?

Juhtpõhimõtted

  • Meie ehitusplatsid peavad olema korras.
  • Me peame kinni kokkulepitud lubadustest.
  • Oma meeskonnas hindame tööde teostamise korrektsust, ning sellega võimaldame paindlikku tööaega.
  • Keskkonna saastamise vältimine on meie kohustus.
  • Meie kõigi kohustus on nii enda kui kaastöötajate turvalisus ja teeme kõik, et ehitustegevuse käigus ei esineks tööõnnetusi ega vigastusi.
  • Meie kohustus on arutada ja pakkuda lahendusi tööohutusalaste teemad osas, et töökeskkond oleks ohutu.
  • Kohustume järgima kõiki meile kohalduvaid seaduslikke nõudeid.
  • Kaasame töötajaid avatud dialoogi, mis võimaldab meil pidevalt areneda juhtimissüsteemi ning parendada oma teenuste kvaliteeti ning töökorraldust.
  • Oleme arenguvõimelised ning pakume enda klientidele uuenduslikke, nutikaid ja keskkonnasäästlikke lahendusi;
DSC03146

Aadress:

Kanarbiku 2-5, Soinaste

Telefon:

+372 5806 1255

E-mail:

info@villaare.ee

Tööaeg:

9.00 – 17.00

© 2024 Villaare